Your browser does not support JavaScript!
工作團隊

 

職稱

姓名

校長

林龍泉

教師兼教導主任

鄭盧怡君

教師兼總務主任

蕭再發

教師兼教務組長

賴奕芸

教師兼訓育組長

楊烱廷

六甲導師

翁崧修

五甲導師

賴家誼

四甲導師

林彥蓉

三甲導師

田建弘

二甲導師

林湘倫

一甲導師

吳玉玲

科任教師兼辦出納

蘇明珠

英巡教師

比耀‧達路爾‧奇維里岸

本土語教師

高寶珍

教師兼幼兒園園主任

劉莙莙

幼兒園教師

宋宜珮

教 保 員

石品宸

幹    事

黃煜文

校    護

郭素伶

替 代 役

陳坤昇